Η ανώνυμη εταιρεία MEDIMALL A.E., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή χρηστών του δικτυακού τόπου www.medimall.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ήτοι το Ν.2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως εκάστοτε ισχύει. Για το λόγο αυτό, στο δικτυακό αυτό τόπο, δε συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή χρηστών παρά μόνο, εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στο www.medimall.gr.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.medimall.gr και προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για θέματα υγείας ή τις εκάστοτε προσφορές μας, θα σας ζητηθεί μέσω της πλατφόρμας newsletter να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (e-mail, όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο προαιρετικά και φύλο). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.medimall.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ο δικτυακός τόπος www.medimall.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο δικτυακό τόπο www.medimall.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης καθώς επίσης και χρησιμοποιούνται με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας, την αποστολή ενημερωτικού ή προωθητικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας, την συλλογή στατιστικών στοιχείων καθώς και την εκπόνησης μελετών και έρευνας αγοράς.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούνται οι χρήστες να επικοινωνούν μαζί μας κάνοντας χρήση της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, η οποία παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.medimall.gr/el/contact.php.

Συπληρώνοντας τα πεδία του newsletter με τα προσωπικά του στοιχεία ο εκάστοτε χρήστης δηλώνει ότι ενημερώθηκε για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία MEDIMALL Α.Ε. και ότι αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων από την εταιρεία ή τους συνεργάτες της για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς ανάλογα με τους εκάστοτε στόχους της εταιρείας.